• SÄNK DINA UPPVÄRMNINGS­KOSTNADER MED EN LUFTVÄRMEPUMP!

  Avsikten med att installera en luftvärmepump är att kunna sänka sina energikostnader.

  Den totala elanvändningen i ett hus med direktverkande el kan minska med upp till 10 000 kWh i en normal villa.

  Den totala elanvändningen minskar vanligtvis med cirka 20-30 % efter en installation av luftvärmepump vilket motsvarar 30-60 % av den el som används till att värma upp inomhusluften.

  En luftvärmepump kommer inte minska byggnadens energibehov, men den kommer däremot minska den köpta energin som i sin tur sänker uppvärmningskostnaden.

  Hur många kWh just er luftvärmepump kommer att dra beror på vart i landet ni bor, vilken kapacitet luftvärmepumpen har, storleken på ert hus och vilket värmebehov ni har.

  Inför ert köp av luftvärmepump bör en kalkyl göras för ert hus, detta för att förutsättningarna är olika från hus till hus.

  Bor ni exempelvis längre upp i Sverige där det i regel är kallare kommer er energiförbrukning att vara högre jämfört om ni bor nere i södra Sverige.

  I exemplet nedan har vi utgått från ett uppvärmningsbehov för hushåll i tre olika storlekar.

  En luftvärmepump kan ge flera gånger så mycket värme gentemot den energi som det går åt till att driva processen.

  Vanligtvis brukar man säga att för varje kWh el som används får man normalt ut tre till fyra kWh värme till huset.

  Detta då luftvärmepumpen utvinner energi från det som redan finns omkring oss – naturen och luften.

 • ENERGIFÖRBRUKNING I VILLA

  En luftvärmepump är ett bra alternativ för de hushåll, lokaler och butiker som behöver ett komplement till sin direktel.

  Bäst fungerar luftvärmepumpen i hus med öppen planlösning då rumsluften ska kunna transporteras till olika delar, något som blir svårare utan en öppen planlösning.

  Så hur mycket el drar en luftvärmepump? Och hur mycket el drar en luftvärmepump vid kyla? Exemplet nedan är ungefärliga siffror på vad en luftvärmepump har i elförbrukning.

  .

  Litet hus
  Södra Sverige: 3800-4800 kWh/år
  Mellersta Sverige: 4600-5600 kWh/år
  Norra Sverige: 6400-7500 kWh/år

  Medelstort hus
  Södra Sverige: 4800-6000 kWh/år
  Mellersta Sverige: 5800-7000 kWh/år
  Norra Sverige: 8000-9500 kWh/år

  Stort hus
  Södra Sverige: 5800-7200 kWh/år
  Mellersta Sverige: 7000-8400 kWh/år
  Norra Sverige: 9600-11300 kWh/år

 • Kort förklarat fungerar den på samma sätt som ett kylskåp, fast man vänder på flödet.

  I ett kylskåp pumpas värmen inifrån kylskåpet ut på baksidan, för en luftvärmepump är det tvärtom. Närmare förklarat fungerar luftvärmepumpen på ett sådan sätt att man tar värmeenergi från luften på utsidan och avger den sedan till inomhusluften.

 • Luftvärmepumpens innerdel och utomhusdel kopplas ihop i ett slutet system

  med isolerade kopparrör där en speciellt anpassad gas cirkulerar. Gasen tar via tunna kopparrör i förångaren upp värmeenergi från utomhusluften för att sedan komprimeras i kompressorn innan den upphettad överför värmen till luften inomhus via kondensorn i innerdelen.

 • 1. Kompressorn ökar luftvärmepumpens köldmedietryck och temperatur. 2. Den så kallade ”hetgasen” som kommer ut ur kompressorn styrs till inomhusenheten med hjälp av fyrvägsventilen.

  3. Inomhusluften flödar genom värmeväxlaren på inomhusenheten. Köldmediet som strömmar genom värmeväxlaren överför en stor mängd värmeenergi till inomhusluften, dvs. inomhusluften värms upp. Köldmediets temperatur minskar och tillståndet ändras från en gas till en vätska när den strömmar genom värmeväxlaren.

  4. Flytande köldmedium kommer från inomhusenheten till den elektroniska expansionsventilen i utomhusenheten. Syftet med expansionsventilen är att skapa korrekt tryckdifferens i kylkretsen.

  5. Efter expansionsventilen förångas köldmediet i utomhusenhetens värmeväxlare. Det förångande köldmediet absorberar en stor mängd värmeenergi. Värmeenergin erhålls från tusentals kubik av luft som flödar genom värmeväxlaren. Det förångade och energirika köldmediet styrs tillbaka till kompressorn med hjälp av fyrvägsventilen.

 • En luftvärmepump kan ge flera gånger så mycket värme gentemot den energi som går åt för att driva processen

  . För varje kWh el som används för att driva processen får man normalt ut cirka tre till fyra kWh till huset om man ser på ett snitt över året. Luftvärmepumpen fungerar som så att den utvinner gratis energi från det som redan finns runt omkring oss – naturen och luften.

 • Luftvärmepumpar passar bra i småhus, mindre butiker, fastigheter och verkstäder som har direktverkande el

  som uppvärmning då en värmepump kan sänka energikostnaderna. En luftvärmepump kan tyvärr inte producera varmvatten, men den kan reverseras och fungera som luftkonditionering under sommarhalvåret. 

 • En luftvärmepump är ett bra alternativ för de hushåll och butiker som vill ha ett komplement till sin direktel

  och fungerar bäst i hus och lokaler som har en öppen planlösning och god ventilation. Detta för att rumsluften ska kunna transportera värmen till olika delar av huset/lokalen, något som blir svårare utan en öppen planlösning. 

 • Utöver att värma upp huset går det även att få kylning med en värmepump. En luftvärmepump kan producera värme under vintern och producera kyla när det är varmt ute på sommaren.

  1. Kompressorn ökar luftvärmepumpens köldmedietryck och temperatur.

  2. Den så kallade ”hetgasen” som kommer ut ur kompressorn styrs till inomhusenheten med hjälp av fyrvägsventilen.

  3. Köldmediet som strömmar genom värmeväxlaren överför en stor mängd värmeenergi till utomhusluften som flödar genom växlaren. Köldmediets temperatur minskar och tillståndet ändras från en gas till en vätska när den strömmar genom värmeväxlaren.

  4. Flytande köldmedium kommer till den elektroniska expansionsventilen i utomhusenheten. Syftet med expansionsventilen är att skapa korrekt tryckdifferens i kylkretsen. 

  5.Efter expansionsventilen förångas köldmediet i inomhusenhetens värmeväxlare. Det förångande köldmediet absorberar en stor mängd värmeenergi från luften inomhus. På det här sättet blir luften som flödar genom värmeväxlaren nedkyld

 • FLEXIBELT

  En pump är ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra och gräva för berg- och jordvärme. En luftvärmepump tar dessutom lite plats och är enkel att installera.

 • FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA

  Luftvärme utvinns ur solenergi som lagras i utomhusluften. Förnybar energi är energi som inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

 • BRA KOMPLEMENT

  En luftvärmepump är ett bra tillägg till alla andra uppvärmningsalternativ. Många som installerar en värmepump behåller sitt gamla system. Har ni bra uppvärmning idag och är mest ute efter kyla, rekomenderar vi att titta på luftkonditionering. Då spar ni pengar på inköp och slipper betala för funktioner ni ej vill ha

 • KOSTNADSEFFEKTIVT

  Med en rätt installerad luftvärmepump kan uppvärmningskostnaden halveras och ge en stor besparing för villor och lokaler. Dessutom är investeringskostnaden lägre i jämförelse med jord- och bergvärme. Det går med andra ord att spara pengar med en luftvärmepump, speciellt om man idag värmer upp sitt hem med direktverkande el.

 • VÄRME & KYLA

  På vintern värmer pumpen upp inomhusluften och på sommaren kan den ge skön svalka i huset.

 • LÄTT ATT INSTALLERA & HANTERA

  Pumpen är lätt att installera och kräver bara regelbunden filterrengöring.

 • FÖRBÄTTRAR INOMHUSMILJÖN

  Luftvärmepumpen verkar som en dammsugare av inomhusluften och renar den aktivt hela tiden.

 • INBYGGD WI-FI

  Många av våra luftvärmepumpar har Wi-Fi i sig vilket gör att du kan styra pumpen via din mobil. Perfekt efter en varm dag på stranden eller på väg ner till sommarstugan.

 • Det går inte riktigt att säga exakt hur länge en luftvärmepump håller, utan det beror på en rad olika faktorer.

  Hur du använder pumpen, vilken sorts luftvärmepump och vart den är placerad är några av dessa. Förutsatt att inga olyckor sker och att pumpen får arbeta under rätt förutsättningar bör en luftvärmepump hålla i 10–15 år. Ju oftare du kontrollerar din värmepump och servar den, ju längre kommer den att hålla.

 • Luftvärmepumpen är beroende av fria flöden, rätt dimensionerade kopparrör och fyllnadsmängd för att kunna fungera felfritt.

  Det är också viktigt att aggregat och filter rengörs med jämna mellanrum. Låt luftvärmepumpen hålla en jämn temperatur istället för att gå på full effekt och sedan stängas av när önskad värme är uppnådd. Detta för bästa driftsekonomi men det är också så att ju fler gånger pumpen behöver starta upp och stängas av desto mer slitage och skada tar pumpen. 

 • Har luftvärmepumpen slutat att prestera som den ska

   eller ger den inte längre en jämn temperatur? Då är det dags att kontrollera den. Om energiförbrukningen stiger kan det vara dags för service eller så har pumpen helt enkelt gjort sitt. Andra tecken såsom att säkringar går eller att pumpen stängs av utan anledning är också indikationer på att allt inte står rätt till. Scanmonts rekommendation är att i alla fall utföra service vartannat år på din luftvärmepump för att få den att orka i många år.